TRITHUCVN's Podcast

Muốn biết bản thân đi bao xa, hãy xem mình cùng ai đồng hành

January 26, 2022 William
TRITHUCVN's Podcast
Muốn biết bản thân đi bao xa, hãy xem mình cùng ai đồng hành
Show Notes

Con người khi sinh ra có thiên tính là lương thiện, nhưng dần dần bởi vì sống trong hoàn cảnh khác nhau, tập quán khác nhau mà trở nên bất đồng ngày càng lớn. Do vậy, chọn người mà kết giao, chọn hoàn cảnh mà bản thân sinh sống đã trở thành một điểm then chốt trong việc đối nhân xử thế của cổ nhân.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/gan-muc-thi-den-cach-co-nhan-tranh-ket-giao-nham-nguoi.html