TRITHUCVN's Podcast

Sự khác biệt giữa đóng góp ý kiến và chỉ trích

January 16, 2022 William
TRITHUCVN's Podcast
Sự khác biệt giữa đóng góp ý kiến và chỉ trích
Show Notes

Tôi đã từng có thời gian ở một số nước và làm việc với người nước ngoài, tôi nhận thấy họ có tinh thần phản biện cao, tranh luận thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến cho các kế hoạch, dự án khi hội họp trước khi triển khai thực hiện công việc hoặc để cải tiến công việc tốt hơn. Trong đời sống hằng ngày, họ cũng thường đóng góp ý kiến cho cá nhân khi được hỏi. Điều này rất hữu ích cho công việc cũng như cho những người bạn của họ.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/su-khac-biet-giua-dong-gop-y-kien-va-chi-trich.html