TRITHUCVN's Podcast

Nội bộ Trung Quốc và Mỹ năm 2022 liên quan đến cục diện thế giới

January 02, 2022 William
TRITHUCVN's Podcast
Nội bộ Trung Quốc và Mỹ năm 2022 liên quan đến cục diện thế giới
Show Notes

Với Trung Quốc và Mỹ, năm 2022 sắp tới sẽ là một năm mang tính cột mốc của “vận mệnh quốc gia”, hơn nữa những thay đổi lớn về chính trị và kinh tế của hai nước chắc chắn sẽ liên quan đến cục diện thế giới và ảnh hưởng đến Đài Loan. Năm 2022 sẽ là một năm rất nhạy cảm của thế giới!

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/the-gioi/vo-kich-lon-cua-noi-bo-trung-quoc-va-my-trong-nam-2022-lien-quan-den-cuc-dien-the-gioi.html