TRITHUCVN's Podcast

Bậc trí giả biết cách khuyến thiện, không làm tổn thương người khác

December 28, 2021 William
TRITHUCVN's Podcast
Bậc trí giả biết cách khuyến thiện, không làm tổn thương người khác
Show Notes

Nói chuyện một cách chân thật và thẳng thắn là điều đáng quý, nhưng nếu một người nói chuyện quá thẳng, không để ý đến cảm nhận của người nghe thì rất nhiều khi lại đem đến sự tổn thương cho người nghe và tai ương cho bản thân, đồng thời cũng thể hiện sự khuyết thiếu tu dưỡng của chính mình. Bậc trí giả khi hành sự thì giữ vững chuẩn tắc của bản thân, nhưng cũng tránh hết mức việc làm tổn thương tới người khác.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/bac-tri-gia-biet-cach-khuyen-thien-khong-lam-ton-thuong-nguoi-khac.html