TRITHUCVN's Podcast

Đằng sau khổ nạn là thăng hoa, đằng sau bóng tối là ánh sáng

December 22, 2021 William
TRITHUCVN's Podcast
Đằng sau khổ nạn là thăng hoa, đằng sau bóng tối là ánh sáng
Show Notes

Trái đất vẫn quay mỗi ngày, mặt trời mọc vào buổi sáng và lặn vào buổi tối, quy luật tự nhiên vẫn cứ diễn ra đều đặn, và nhân sinh cũng là như thế. Bên cạnh niềm vui cũng có những nỗi buồn, có lúc cười thì cũng có lúc khóc. Bên cạnh những thành công và cơ hội luôn có những khổ nạn và thử thách. Một đứa trẻ lúc chào đời là bằng tiếng khóc, phải chăng khi sinh ra, con người đã biết rằng cuộc đời là bể khổ, khổ nhiều hơn vui?

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/dang-sau-kho-nan-la-thang-hoa-dang-sau-bong-toi-la-anh-sang.html