TRITHUCVN's Podcast

4 kiểu người cổ nhân thường giữ khoảng cách, tránh kết giao

December 19, 2021 William
TRITHUCVN's Podcast
4 kiểu người cổ nhân thường giữ khoảng cách, tránh kết giao
Show Notes

Vô luận là trong làm ăn, kết giao bạn bè, kết nghĩa vợ chồng, người xưa đều vô cùng xem trọng phẩm hạnh của đối phương. Cổ nhân cho rằng chỉ một chút sơ suất trong việc kết giao sẽ dễ dàng khiến người ta bị lầm đường lạc lối, thậm chí nếu kết giao với kẻ bất lương thì hậu quả thực sự rất nghiêm trọng. Người có đạo đức cao thượng thời xưa thà rằng không có bạn chứ nhất định cẩn thận, giữ khoảng cách với bốn kiểu người dưới đây.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/nghe-thuat-song/4-kieu-nguoi-cao-nhan-luon-giu-khoang-cach-tranh-ket-giao.html?fbclid=IwAR3OKYnQUUZ23uBVuJtWBJVMTvGy28pXvsmAUYdEZeqTVwKdTVuwrTl-OPg