TRITHUCVN's Podcast

8 nguyên tắc xử thế thuận theo tính cách của người đối diện

December 10, 2021 William
TRITHUCVN's Podcast
8 nguyên tắc xử thế thuận theo tính cách của người đối diện
Show Notes

Trong cuộc sống chúng ta gặp rất nhiều kiểu người khác nhau, bất luận là ở phương diện công việc hay giao tiếp đều phải lựa chọn đối tượng và phương thức trao đổi phù hợp, có vậy mới có thể thu được hiệu quả mong muốn. Trong thiên “Tu thân”, sách Tuân Tử có đề ra 8 nguyên tắc xử thế thuận theo tính cách của người đối diện như sau.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/8-nguyen-tac-xu-thuan-theo-tinh-cach-cua-nguoi-doi-dien.html