TRITHUCVN's Podcast

Lòng bao dung có thể cảm hóa và rút ngắn mọi khoảng cách

December 03, 2021 William
TRITHUCVN's Podcast
Lòng bao dung có thể cảm hóa và rút ngắn mọi khoảng cách
Show Notes

Khi một người mắc phải lỗi lầm, chỉ cần một lời nói, một ánh mắt, một nụ cười, hay một cử chỉ bao dung của người khác, dù rất nhỏ thôi, cũng có thể khiến họ nguyện ý thay đổi, thậm chí trong một số trường hợp còn cảm kích suốt cuộc đời.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/long-bao-dung-co-the-cam-hoa-va-rut-ngan-moi-khoang-cach.html