TRITHUCVN's Podcast

Sự đối nghịch giữa văn hóa truyền thống và ý thức hiện đại

November 25, 2021 William
TRITHUCVN's Podcast
Sự đối nghịch giữa văn hóa truyền thống và ý thức hiện đại
Show Notes

Con người sinh sống ở hoàn cảnh nào thì trong tư tưởng sẽ hình thành nên những tiêu chuẩn đo lường sự việc và phương thức ứng biến với cuộc sống như thế ấy. Nhìn lại sự đứt gãy về văn hóa xảy ra trong vài thế kỷ ngắn ngủi này, nguyên nhân chủ yếu đến từ sự đối nghịch vô cùng lớn giữa văn hóa truyền thống và ý thức hiện đại.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/su-doi-nghich-giua-van-hoa-truyen-thong-va-y-thuc-hien-dai.html