TRITHUCVN's Podcast

Chuyện đời của doanh nhân TQ dũng cảm phơi bày tội ác thu hoạch tạng

November 21, 2021 William
TRITHUCVN's Podcast
Chuyện đời của doanh nhân TQ dũng cảm phơi bày tội ác thu hoạch tạng
Show Notes

Từ một người không học hành, không bằng cấp, không có sự trợ giúp kinh tế, trước tuổi 30, Yu Ming đã là một doanh nhân Trung Quốc thành đạt vận hành nhà máy may với hơn 100 nhân công tại Thẩm Dương. Tuy nhiên trong suốt hơn một thập kỷ sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công diễn ra, Yu Ming phải trải qua nhiều lần bị bắt giam, bị tra tấn cực hình gần chết trong tù. Nhưng điều đặc biệt là ở chỗ bất chấp những khổ nạn đó, Yu Ming không chỉ trốn thoát thành công khỏi Trung Quốc, mà còn mang theo một lượng lớn các bằng chứng, bao gồm cả các video phơi bày tình trạng trong các nhà tù cũng như nạn thu hoạch tạng từ tù nhân lương tâm tại Trung Quốc.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/trung-quoc/chuyen-doi-cua-doanh-nhan-tq-dung-cam-phoi-bay-toi-ac-thu-hoach-tang.html