TRITHUCVN's Podcast

Nền tảng giáo dục gia đình: Dạy con biết xấu hổ

November 12, 2021 William
TRITHUCVN's Podcast
Nền tảng giáo dục gia đình: Dạy con biết xấu hổ
Show Notes

Hồi nhỏ, tôi mê đọc. Vì cái tật mê đọc mà đôi khi bỏ quên những công việc lặt vặt mẹ dặn làm như quét nhà, rửa chén. Mẹ đi làm về, thấy con gái nhỏ ngồi ôm cuốn sách, công việc dặn nó vẫn còn y thinh, hôm nào mẹ vui thì mẹ im lặng dọn, hôm nào bực bội thì vừa dọn vừa cằn nhằn. Phần tôi, khi thấy mẹ bắt đầu lích kích quét nhà hay rửa chén thì sực nhớ đó là phần việc của mình, ngay lập tức một cảm giác xấu hổ xâm chiếm làm mặt tôi sượng trân. Tôi liền sửa sai bằng cách bỏ ngay cuốn sách, chạy lại bên mẹ, cười cầu hòa, giành, “Mẹ để con làm. Con xin lỗi mẹ, mẹ dặn mà con quên.” Mẹ đưa lại cây chổi, mắng yêu, “Ham đọc sách cho lắm vào rồi sau này lớn khổ!” (!?)

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/nen-tang-giao-duc-gia-dinh-day-con-biet-xau-ho.html