TRITHUCVN's Podcast

James Gorrie: Vì sao ĐCSTQ sợ Kitô giáo và Pháp Luân Công?

November 12, 2021 William
TRITHUCVN's Podcast
James Gorrie: Vì sao ĐCSTQ sợ Kitô giáo và Pháp Luân Công?
Show Notes

Tại sao chế độ chuyên chế nhất trên Trái đất này lại tiến hành cuộc chiến chống lại những tôn giáo và phong trào tâm linh hòa bình nhất?

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/the-gioi/james-gorrie-vi-sao-dcstq-so-kito-giao-va-phap-luan-cong.html