TRITHUCVN's Podcast

Bức tượng Đức Phật và chuyện đời của một nhà điêu khắc

November 12, 2021 William
TRITHUCVN's Podcast
Bức tượng Đức Phật và chuyện đời của một nhà điêu khắc
Show Notes

“Điêu khắc là nghệ thuật của sự nuối tiếc.
Bạn muốn tác phẩm làm ra hoàn mỹ vô khuyết
[nhưng trong điêu khắc thì hầu như không thể].
Bức tượng Đức Phật ấy là tâm huyết của tôi trong một khoảng thời gian rất dài.
Trước đây tôi tạc tượng khá nhanh.
Nhưng lần này thì khác…”


Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/buc-tuong-duc-phat-va-chuyen-doi-cua-mot-nha-dieu-khac.html