TRITHUCVN's Podcast

“Văn hóa sợ hãi” mà ĐCSTQ dựa vào để trị quốc

October 31, 2021 William
TRITHUCVN's Podcast
“Văn hóa sợ hãi” mà ĐCSTQ dựa vào để trị quốc
Show Notes

Ông Perry Link, nhà Hán học người Mỹ, kiêm Giáo sư xuất sắc của Đại học California, Riverside, đã đăng một bài viết tóm lược về lịch sử trị quốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Đồng thời phân tích “Văn hóa sợ hãi” mà ông Tập Cận Bình dựa vào để cai trị xã hội Trung Quốc đương đại. Ông Perry Link nói với VOA rằng sợ hãi, thiếu hiểu biết và bạo lực luôn là phương tiện chính của ĐCSTQ, nhằm thay đổi lòng người và kiểm soát suy nghĩ.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/trung-quoc/van-hoa-so-hai-ma-dcstq-dua-vao-de-tri-quoc.html