TRITHUCVN's Podcast

“Không tức giận” là bước đầu thiện đãi chính mình

October 30, 2021 William
TRITHUCVN's Podcast
“Không tức giận” là bước đầu thiện đãi chính mình
Show Notes

Cổ nhân giảng làm người phải coi trọng tu tâm dưỡng thân, dưỡng thân tốt trước tiên cần phải chế ngự được sự tức giận. Cho nên, không dễ dàng tức giận là bước đầu để đối tốt với chính bản thân mình. Có người thắc mắc rằng, hỉ nộ ái ố là lẽ thường tình của con người, trong thế gian tràn đầy mâu thuẫn, ai mà không từng tức giận người khác đây? Nhưng bất kể là đối với an dưỡng thân thể hay là tu dưỡng tâm tính mà nói thì tức giận đều đem lại trăm cái hại, mà không có một chút lợi nào. 

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/khong-tuc-gian-la-buoc-dau-thien-dai-chinh-minh.html