TRITHUCVN's Podcast

4 nỗi khổ khiến con người ngộ ra nhiều ý nghĩa nhân sinh

October 28, 2021 William
TRITHUCVN's Podcast
4 nỗi khổ khiến con người ngộ ra nhiều ý nghĩa nhân sinh
Show Notes

Con người sống trên thế gian có quá nhiều nỗi khổ. Khi những nỗi khổ ấy ập đến, nếu một người có thể cắn răng vượt qua được thì sẽ ngộ ra nhiều ý nghĩa nhân sinh. Cảnh tượng hiện ra trước mắt người ấy sẽ là một thế giới mới, biển rộng trời cao, vô cùng khoáng đạt.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/4-noi-kho-khien-con-nguoi-ngo-ra-nhieu-y-nghia-nhan-sinh.html