TRITHUCVN's Podcast

Viện Hudson tổ chức hội đàm về việc thu hoạch nội tạng sống

October 27, 2021 William
TRITHUCVN's Podcast
Viện Hudson tổ chức hội đàm về việc thu hoạch nội tạng sống
Show Notes

Ngày 18/10, Viện Hudson (Hudson Institute), một tổ chức tư vấn Hoa Kỳ có tầm ảnh hưởng nổi tiếng thế giới, đã tổ chức buổi hội đàm về cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các tín ngưỡng tôn giáo. Hội đàm tập trung vào việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công và các nhóm tù nhân lương tâm khác.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/the-gioi/vien-hudson-to-chuc-hoi-dam-ve-viec-thu-hoach-noi-tang-song.html