TRITHUCVN's Podcast

So đo càng nặng thì mất mát càng nhiều

October 27, 2021 William
TRITHUCVN's Podcast
So đo càng nặng thì mất mát càng nhiều
Show Notes

Rất nhiều khi chúng ta dụng tâm tính toán để bản thân không bị thiệt nhưng người bị thiệt cuối cùng lại chính là bản thân mình. Vì vậy, con người sống trên đời, có đôi khi sống hồ đồ một chút, ít so đo tính toán một chút, mở một mắt nhắm một mắt mà sống, lại có thể sống được thảnh thơi và an bình. 

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/so-do-cang-nang-thi-mat-mat-cang-nhieu.html