TRITHUCVN's Podcast

Người cha có trọng trách làm gương cho con cái

October 14, 2021 William
TRITHUCVN's Podcast
Người cha có trọng trách làm gương cho con cái
Show Notes

Trong văn hóa truyền thống, người cha luôn là tiêu chuẩn và thước đo cho con cái. Mặc dù thời xưa, cha không phải lúc nào cũng ở bên con như mẹ, nhưng “không dạy con là lỗi của cha” (Tử bất giáo, phụ chi quá). Hơn thế nữa, cha còn là cầu nối quan trọng nhất để con cái hiểu và bước chân vào xã hội. Về phương diện này, những ông bố ngày nay thường đổ lỗi cho trào lưu, hoàn cảnh xã hội ảnh hưởng như thế nào tới trẻ nhỏ, mà quên đi mất trách nhiệm làm gương cho con, quên đi mất trách nhiệm giáo dục của bản thân đối với con cái.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/nguoi-cha-co-trong-trach-lam-guong-cho-con-cai.html