TRITHUCVN's Podcast

Bức thư cầu cứu vượt đại dương và dũng khí làm điều tử tế

October 11, 2021 William
TRITHUCVN's Podcast
Bức thư cầu cứu vượt đại dương và dũng khí làm điều tử tế
Show Notes

Những bức thư cầu cứu vượt đại dương; một người đàn ông mạo hiểm tính mạng để vạch trần sự tàn ác; một người quay phim ẩn danh; một đạo diễn từ xa; hai lính gác “lần đầu tiên trong đời làm điều đúng đắn”; một cô bé 10 tuổi vẫn có thể làm điều tử tế. “Thư từ Mã Tam Gia” là một bộ phim cảm động về những con người với thiện tâm cao thượng.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/thu-tu-ma-tam-gia-ai-cung-lam-dieu-tu-te.html