TRITHUCVN's Podcast

“Dịch hạch ở Ashdod”: Một tác phẩm độc đáo của Nicolas Poussin

October 08, 2021 William
TRITHUCVN's Podcast
“Dịch hạch ở Ashdod”: Một tác phẩm độc đáo của Nicolas Poussin
Show Notes

Trong các tác phẩm hội họa cổ điển mô tả dịch bệnh thì bức “The Plague of Ashdod” (Dịch hạch tại Ashdod) của Nicolas Poussin có lẽ là tác phẩm nổi tiếng nhất. Rất nhiều bức tranh vẽ về dịch bệnh đã sử dụng nó như một tài liệu tham khảo. Bức tranh này không chỉ kể lại một câu chuyện trong Kinh Cựu Ước, mà còn hàm chứa những hiểu biết hiếm hoi về sự lan truyền của bệnh dịch, từ nguyên nhân bề mặt đến nguyên nhân sâu xa. Có thể nói đây là một tác phẩm toàn diện, hiếm có ở thời của Nicolas Poussin, khi mà hiểu biết về bệnh dịch hạch còn rất hạn chế.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/dich-hach-o-ashdod-mot-tac-pham-doc-dao-cua-nicolas-poussin.html