TRITHUCVN's Podcast

Hiểu thấu bốn điều khiến nhân sinh khoáng đạt

October 06, 2021 William
TRITHUCVN's Podcast
Hiểu thấu bốn điều khiến nhân sinh khoáng đạt
Show Notes

Nếu tâm linh của con người thanh tịnh, không vấy bẩn, thì dẫu thân lâm vào cảnh khốn cùng, trong lòng cũng chẳng ưu phiền. Trái lại, khi tâm linh của một người bất an, lo lắng thì dẫu mỗi ngày tĩnh tu nơi rừng sâu núi thẳm, cái tâm kia cũng sục sôi như đang ở giữa chốn phố xá sầm uất, chẳng thể an yên. Bởi vậy, cảm thấy vui vẻ, may mắn hay không, phúc khí có đến hay không, là do tâm của mình quyết định. Điều chỉnh được tâm thái của bản thân là điều then chốt để nhân sinh khoáng đạt, thân tâm bình an.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/hieu-thau-bon-dieu-khien-nhan-sinh-khoang-dat.html