TRITHUCVN's Podcast

Tại sao Nhật Bản không có cơn bão cánh tả kiểu Mỹ?

September 25, 2021 William
TRITHUCVN's Podcast
Tại sao Nhật Bản không có cơn bão cánh tả kiểu Mỹ?
Show Notes

Tại Hoa Kỳ, quốc gia thiết lập một hệ thống dân chủ đầu tiên trên thế giới, thịnh vượng nhất, bắt mắt nhất, đáng ngưỡng mộ và khao khát nhất, phong trào “Người da đen đáng sống” (BLM) được đánh dấu bằng việc đánh đập, đốt phá và cướp bóc lại diễn ra gần một năm.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/the-gioi/tai-sao-nhat-ban-khong-co-con-bao-canh-ta-kieu-my.html