TRITHUCVN's Podcast

Cha mẹ, con cái và kỷ luật

September 19, 2021 William
TRITHUCVN's Podcast
Cha mẹ, con cái và kỷ luật
Show Notes

Nhiều bậc phụ huynh băn khoăn về cách áp dụng kỷ luật với con cái họ, lo sợ bất cứ điều gì mình làm cũng có thể biến những ‘thiên thần mong manh’ của họ thành những ‘kẻ bất trị tuổi teen’. Mục tiêu của bài viết này là giúp các bậc phụ huynh và các con xây dựng mối quan hệ hòa hợp, giúp cha mẹ trở thành những người đúng mực và trẻ em biết cư xử đúng cách.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/doi-song/cha-me-con-cai-va-ky-luat.html