TRITHUCVN's Podcast

Đời người như bốn mùa, tâm an người ắt vui

September 17, 2021 William
TRITHUCVN's Podcast
Đời người như bốn mùa, tâm an người ắt vui
Show Notes

Trời có những ngày mưa gió, người có phúc có họa, nhưng trong đời người ngoài sinh tử ra thì không có bao nhiêu chuyện lớn cả, nếu như có thể tĩnh tâm, giữ thái độ xử thế hòa nhã, thản nhiên thì đương nhiên sẽ có thể gìn giữ được nội tâm an lành bình yên trước khó khăn trong cuộc sống…

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/doi-nguoi-nhu-bon-mua-tam-nguoi-vui.html