TRITHUCVN's Podcast

Nền kinh tế thị trường tự do và sai lầm của Hoa Kỳ hiện đại

September 13, 2021 William
TRITHUCVN's Podcast
Nền kinh tế thị trường tự do và sai lầm của Hoa Kỳ hiện đại
Show Notes

Một nguyên tắc lập quốc quan trọng của Hoa Kỳ là nền kinh tế thị trường tự do. Nền kinh tế thị trường tự do thực chất là sự biểu hiện của Luật Tự nhiên vào trong một nền kinh tế. Vào thời điểm Hoa Kỳ lập quốc, khái niệm này là một sáng tạo độc đáo bởi bấy giờ Châu Âu vẫn nằm dưới sự cai trị của vương quyền, và không có một quốc gia nào có một cơ sở lý luận rõ ràng như vậy cả. Phần lớn cơ sở lý luận này đến từ tác phẩm “Sự giàu có của các quốc gia” (Wealth of Nations) của Adam Smith, tác phẩm được Thomas Jefferson đánh giá là tác phẩm hay nhất thời đó về kinh tế chính trị. Tuy nhiên ngày nay, nền kinh tế Hoa Kỳ đã đi chệch khỏi quỹ đạo đáng có, rất nhiều nguyên tắc mà Adam Smith đưa ra đã dần dần bị xói mòn và vi phạm.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/nen-kinh-te-thi-truong-tu-do-va-sai-lam-cua-hoa-ky-hien-dai.html