TRITHUCVN's Podcast

Logic bài ngoại “kỳ diệu” trong “lệnh hạn chế quốc tịch” của ĐCSTQ

September 12, 2021 William
TRITHUCVN's Podcast
Logic bài ngoại “kỳ diệu” trong “lệnh hạn chế quốc tịch” của ĐCSTQ
Show Notes

Trong cuộc thanh trừng giới giải trí tại Trung Quốc Đại Lục, các trang mạng xã hội tiếng Trung đã lan truyền thông tin về “lệnh hạn chế quốc tịch.” Nghĩa là một số nghệ sĩ mang 2 quốc tịch, hoặc không phải là người Trung Quốc sẽ bị chặn và cấm kiếm tiền ở Trung Quốc. Một số nghệ sĩ Hồng Kông nổi tiếng như Tạ Đình Phong, hay ca sĩ Singapore như Tôn Yến Tư (Stefanie Sun) cũng có tên trong danh sách được lưu truyền này.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/trung-quoc/logic-bai-ngoai-ky-dieu-trong-lenh-han-che-quoc-tich-cua-dcstq.html