TRITHUCVN's Podcast

Đông Phương: Chống ĐCSTQ, không chống người gốc Á

September 06, 2021 William
TRITHUCVN's Podcast
Đông Phương: Chống ĐCSTQ, không chống người gốc Á
Show Notes

Chỉ trong vòng 5, 6 năm ngắn ngủi, có lẽ bắt đầu từ năm 2015, thái độ và cách nhìn của chính phủ và người dân Hoa Kỳ đối với Bắc Kinh, đã thay đổi mạnh mẽ. Xu hướng này càng rõ ràng hơn sau khi Tổng thống Trump nhậm chức. Phe Gấu trúc của Hoa Kỳ (phục tùng Chính phủ Đảng cộng sản Trung Quốc vô nguyên tắc) đã biến mất. Hầu như tất cả đều là Phe Diều hâu.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/the-gioi/dong-phuong-chong-dcstq-khong-chong-nguoi-goc-a.html