TRITHUCVN's Podcast

TQ: Những “thay đổi sâu sắc” cho thấy sắp xảy ra “Cách mạng Văn hóa” lần thứ hai?

September 03, 2021 William
TRITHUCVN's Podcast
TQ: Những “thay đổi sâu sắc” cho thấy sắp xảy ra “Cách mạng Văn hóa” lần thứ hai?
Show Notes

Gần đây, công luận Trung Quốc đã nóng lên vấn đề liệu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có đang đưa Trung Quốc trở lại thời kỳ như thời Cách mạng Văn hóa của Mao Trạch Đông hay không. Lý do vì hệ thống toàn trị này đã liên tục thanh trừng các ‘gã khổng lồ’ công nghệ, giới doanh nghiệp tư nhân nhỏ hơn và thậm chí cả ngành giải trí…

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/trung-quoc/tq-nhung-thay-doi-sau-sac-cho-thay-sap-xay-ra-cach-mang-van-hoa-lan-thu-hai.html