TRITHUCVN's Podcast

Nhiệm vụ mới của giới tỷ phú Trung Quốc

September 02, 2021 William
TRITHUCVN's Podcast
Nhiệm vụ mới của giới tỷ phú Trung Quốc
Show Notes

Tinh thần giương cao ngọn cờ “thịnh vượng chung” của lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình đã thúc đẩy các doanh nhân giàu có nhất Trung Quốc như Jack Ma phải thực thi nhiệm vụ mới: “hiến tặng” hàng tỷ đô la Mỹ (USD) nhằm thể hiện đồng tình với tinh thần của chủ nghĩa xã hội.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/trung-quoc/nhiem-vu-moi-cua-gioi-ty-phu-trung-quoc.html