TRITHUCVN's Podcast

Trí tuệ cổ nhân: Thành tín là mỹ đức

August 31, 2021 William
TRITHUCVN's Podcast
Trí tuệ cổ nhân: Thành tín là mỹ đức
Show Notes

Trong mối quan hệ giữa người với người, thành tín là một mỹ đức không thể thiếu. Khổng Tử nói: “Người không có chữ tín thì chẳng làm nên việc gì”, “Dân không có chữ tín thì quốc gia chẳng thể đứng vững”. Thành tín là điều không thể thiếu trong cuộc sống, hàng ngàn hàng vạn năm qua, vô số các bậc danh nhân đều có những trải nghiệm thiết thân về điều này. Trong những cuốn thư tịch cổ cũng ghi chép lại rất nhiều câu chuyện nhân nghĩa, lấy thành tín làm gương cho hậu thế.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/tri-tue-co-nhan-thanh-tin-la-my-duc.html