TRITHUCVN's Podcast

Đông Phương: Kẻ địch lớn nhất của nước Mỹ là truyền thông cánh tả?

May 16, 2021 William
TRITHUCVN's Podcast
Đông Phương: Kẻ địch lớn nhất của nước Mỹ là truyền thông cánh tả?
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Đông Phương: Kẻ địch lớn nhất của nước Mỹ là truyền thông cánh tả?
May 16, 2021
William

Những năm gần đây, giọng điệu ngoại giao chủ yếu của truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chính là: Nước Mỹ bắt đầu suy yếu, ĐCSTQ bắt đầu cường thịnh, có thể trực diện nhìn thẳng vào Mỹ, thậm chí có thể so chiêu với Mỹ. Nếu bạn đọc truyền thông được gọi là chủ lưu của Mỹ, thực ra đó là truyền thông cánh tả, và cũng là một giọng điệu y như thế.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/the-gioi/dong-phuong-ke-dich-lon-nhat-cua-nuoc-my-la-truyen-thong-canh-ta.html

Show Notes

Những năm gần đây, giọng điệu ngoại giao chủ yếu của truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chính là: Nước Mỹ bắt đầu suy yếu, ĐCSTQ bắt đầu cường thịnh, có thể trực diện nhìn thẳng vào Mỹ, thậm chí có thể so chiêu với Mỹ. Nếu bạn đọc truyền thông được gọi là chủ lưu của Mỹ, thực ra đó là truyền thông cánh tả, và cũng là một giọng điệu y như thế.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/the-gioi/dong-phuong-ke-dich-lon-nhat-cua-nuoc-my-la-truyen-thong-canh-ta.html