TRITHUCVN's Podcast

Dưỡng sinh mà không dưỡng đức thì chỉ là công dã tràng

May 07, 2021 William
TRITHUCVN's Podcast
Dưỡng sinh mà không dưỡng đức thì chỉ là công dã tràng
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Dưỡng sinh mà không dưỡng đức thì chỉ là công dã tràng
May 07, 2021
William

Cuộc sống vật chất của con người hiện đại ngày nay được nâng cao nhưng thuận theo đó thì áp lực sinh tồn cũng tăng lên, các loại bệnh tật cũng nhiều hơn. Làm thế nào để có một thân thể khỏe mạnh là vấn đề mà rất nhiều người đều quan tâm, coi trọng. Tuy nhiên, người ta lại thường tách biệt giữa “dưỡng sinh” và “dưỡng đức”, cho rằng giữa chúng không có mối liên quan. Thậm chí có nhiều người chỉ chú trọng dưỡng sinh mà không quan tâm dưỡng đức, kết quả chỉ là công dã tràng.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/duong-sinh-ma-khong-duong-duc-thi-chi-la-cong-da-trang.html

Show Notes

Cuộc sống vật chất của con người hiện đại ngày nay được nâng cao nhưng thuận theo đó thì áp lực sinh tồn cũng tăng lên, các loại bệnh tật cũng nhiều hơn. Làm thế nào để có một thân thể khỏe mạnh là vấn đề mà rất nhiều người đều quan tâm, coi trọng. Tuy nhiên, người ta lại thường tách biệt giữa “dưỡng sinh” và “dưỡng đức”, cho rằng giữa chúng không có mối liên quan. Thậm chí có nhiều người chỉ chú trọng dưỡng sinh mà không quan tâm dưỡng đức, kết quả chỉ là công dã tràng.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/duong-sinh-ma-khong-duong-duc-thi-chi-la-cong-da-trang.html