TRITHUCVN's Podcast

Vì sao người thầy được kính ngưỡng trong văn hóa truyền thống?

April 27, 2021 William
TRITHUCVN's Podcast
Vì sao người thầy được kính ngưỡng trong văn hóa truyền thống?
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Vì sao người thầy được kính ngưỡng trong văn hóa truyền thống?
Apr 27, 2021
William

Không phải ngẫu nhiên mà thời quân chủ, Nho gia lại có cách nói: “Quân – Sư – Phụ”. Đối với một cá nhân mà nói, thì người thầy là người chỉ đứng sau vua, và còn đứng trên cả cha mẹ. Trong “Sư thuyết” của Hàn Dũ có câu rằng: “Người làm thầy là người truyền đạo, truyền nghề và hoá giải những điều còn mê hoặc”.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/vi-sao-nguoi-thay-lai-duoc-kinh-nguong-trong-van-hoa-truyen-thong.html

Show Notes

Không phải ngẫu nhiên mà thời quân chủ, Nho gia lại có cách nói: “Quân – Sư – Phụ”. Đối với một cá nhân mà nói, thì người thầy là người chỉ đứng sau vua, và còn đứng trên cả cha mẹ. Trong “Sư thuyết” của Hàn Dũ có câu rằng: “Người làm thầy là người truyền đạo, truyền nghề và hoá giải những điều còn mê hoặc”.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/vi-sao-nguoi-thay-lai-duoc-kinh-nguong-trong-van-hoa-truyen-thong.html