TRITHUCVN's Podcast

Lời nói của cha mẹ có ảnh hưởng to lớn đối với con

April 26, 2021 William
TRITHUCVN's Podcast
Lời nói của cha mẹ có ảnh hưởng to lớn đối với con
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Lời nói của cha mẹ có ảnh hưởng to lớn đối với con
Apr 26, 2021
William

Mỗi người chúng ta đều có cả một quãng đường đời rất dài phải đi, lời nói của cha mẹ là ánh đèn soi sáng đường các con bước. Những lời nói ấy có thể là ánh nắng ấm áp mùa hạ, cũng có thể là cơn gió lạnh mùa đông… Lời nói của cha mẹ có thể quyết định con đường tương lai của con.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/doi-song/loi-noi-cua-cha-me-co-anh-huong-to-lon-doi-voi-con.html

Show Notes

Mỗi người chúng ta đều có cả một quãng đường đời rất dài phải đi, lời nói của cha mẹ là ánh đèn soi sáng đường các con bước. Những lời nói ấy có thể là ánh nắng ấm áp mùa hạ, cũng có thể là cơn gió lạnh mùa đông… Lời nói của cha mẹ có thể quyết định con đường tương lai của con.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/doi-song/loi-noi-cua-cha-me-co-anh-huong-to-lon-doi-voi-con.html