TRITHUCVN's Podcast

Người giàu có thực sự là người có nội tâm an tĩnh

April 24, 2021 William
TRITHUCVN's Podcast
Người giàu có thực sự là người có nội tâm an tĩnh
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Người giàu có thực sự là người có nội tâm an tĩnh
Apr 24, 2021
William

Trong cuộc sống này, giàu có thực sự chính là có được nội tâm an bình, tĩnh tại. Càng tiếp cận với sự an tĩnh, bình thản thì nội tâm  người ta sẽ càng sáng tỏ, trí tuệ càng thông suốt. 

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/nguoi-giau-co-thuc-su-la-nguoi-co-noi-tam-an-tinh.html

Show Notes

Trong cuộc sống này, giàu có thực sự chính là có được nội tâm an bình, tĩnh tại. Càng tiếp cận với sự an tĩnh, bình thản thì nội tâm  người ta sẽ càng sáng tỏ, trí tuệ càng thông suốt. 

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/nguoi-giau-co-thuc-su-la-nguoi-co-noi-tam-an-tinh.html