TRITHUCVN's Podcast

Quân đội Mỹ chuẩn bị cho khả năng xung đột toàn cầu trên đất liền với TQ

April 16, 2021 William
TRITHUCVN's Podcast
Quân đội Mỹ chuẩn bị cho khả năng xung đột toàn cầu trên đất liền với TQ
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Quân đội Mỹ chuẩn bị cho khả năng xung đột toàn cầu trên đất liền với TQ
Apr 16, 2021
William

Những nhận định kinh điển về khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đều tập trung vào các trận hải chiến trong khu vực tại Eo biển  Đài Loan hoặc Biển Đông, Thế nhưng Thiếu tướng Lục quân Hoa Kỳ Richard Coffman gần đây tuyên bố rằng, người Mỹ phải và đang chuẩn bị cho một xung đột trên bộ trên toàn thế giới với Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/the-gioi/quan-doi-my-chuan-bi-cho-kha-nang-xung-dot-toan-cau-tren-dat-lien-voi-tq.html

Show Notes

Những nhận định kinh điển về khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đều tập trung vào các trận hải chiến trong khu vực tại Eo biển  Đài Loan hoặc Biển Đông, Thế nhưng Thiếu tướng Lục quân Hoa Kỳ Richard Coffman gần đây tuyên bố rằng, người Mỹ phải và đang chuẩn bị cho một xung đột trên bộ trên toàn thế giới với Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/the-gioi/quan-doi-my-chuan-bi-cho-kha-nang-xung-dot-toan-cau-tren-dat-lien-voi-tq.html