TRITHUCVN's Podcast

Vốn quý nhất của người phụ nữ là sự giáo dưỡng

April 13, 2021 William
TRITHUCVN's Podcast
Vốn quý nhất của người phụ nữ là sự giáo dưỡng
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Vốn quý nhất của người phụ nữ là sự giáo dưỡng
Apr 13, 2021
William

Nữ nhân cao quý không phải ở vẻ bề ngoài, không phải ở xuất thân, cũng không phải ở địa vị, mà là ở sự cao quý từ trong tâm. Một người phụ nữ có thể không xinh đẹp, không mỹ lệ, thậm chí thiếu một chút khí chất, nhưng không thể không có giáo dưỡng.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/von-quy-nhat-cua-nguoi-phu-nu-la-giao-duong-khong-phai-xinh-dep.html

Show Notes

Nữ nhân cao quý không phải ở vẻ bề ngoài, không phải ở xuất thân, cũng không phải ở địa vị, mà là ở sự cao quý từ trong tâm. Một người phụ nữ có thể không xinh đẹp, không mỹ lệ, thậm chí thiếu một chút khí chất, nhưng không thể không có giáo dưỡng.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/von-quy-nhat-cua-nguoi-phu-nu-la-giao-duong-khong-phai-xinh-dep.html