TRITHUCVN's Podcast

Vì sao người Trung Quốc Đại Lục tê liệt và im lặng trước sự bất công?

April 09, 2021 William
TRITHUCVN's Podcast
Vì sao người Trung Quốc Đại Lục tê liệt và im lặng trước sự bất công?
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Vì sao người Trung Quốc Đại Lục tê liệt và im lặng trước sự bất công?
Apr 09, 2021
William

Ngày 1/4, 7 nhân vật cốt cán của phe dân chủ, gồm ông Lê Trí Anh (Jimmy Lai)- nhà sáng lập Next Digital và Cố vấn cấp cao Lý Trụ Minh (Martin Lee) – “Cha đẻ của nền dân chủ”, người đã tổ chức phong trào “Tụ hội như nước” tại công viên Victoria trên Đảo Hồng Kông ngày 18/8/2019, bị kết tội tổ chức và tham gia hội họp bất hợp pháp.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/trung-quoc/vi-sao-nguoi-trung-quoc-dai-luc-te-liet-va-im-lang-truoc-su-bat-cong.html

Show Notes

Ngày 1/4, 7 nhân vật cốt cán của phe dân chủ, gồm ông Lê Trí Anh (Jimmy Lai)- nhà sáng lập Next Digital và Cố vấn cấp cao Lý Trụ Minh (Martin Lee) – “Cha đẻ của nền dân chủ”, người đã tổ chức phong trào “Tụ hội như nước” tại công viên Victoria trên Đảo Hồng Kông ngày 18/8/2019, bị kết tội tổ chức và tham gia hội họp bất hợp pháp.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/trung-quoc/vi-sao-nguoi-trung-quoc-dai-luc-te-liet-va-im-lang-truoc-su-bat-cong.html