TRITHUCVN's Podcast

Viên Cung Di: ĐCSTQ đang tràn đầy tự tin sẽ tấn công xâm lược phương Tây?

April 08, 2021 William
TRITHUCVN's Podcast
Viên Cung Di: ĐCSTQ đang tràn đầy tự tin sẽ tấn công xâm lược phương Tây?
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Viên Cung Di: ĐCSTQ đang tràn đầy tự tin sẽ tấn công xâm lược phương Tây?
Apr 08, 2021
William

Nhà công nghiệp Viên Cung Di của Hồng Kông chỉ ra Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang triển khai cuộc chiến không giới hạn chống lại thế giới, trong suốt vài thập niên qua đã liên tục chiếm được lợi thế, thâm nhập và thao túng các công ty toàn cầu, giúp lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình hiện tại có đủ tự tin và không loại trừ khả năng bất ngờ tấn công phương Tây.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/trung-quoc/vien-cung-di-dcstq-dang-tran-day-tu-tin-se-tan-cong-xam-luoc-phuong-tay.html

Show Notes

Nhà công nghiệp Viên Cung Di của Hồng Kông chỉ ra Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang triển khai cuộc chiến không giới hạn chống lại thế giới, trong suốt vài thập niên qua đã liên tục chiếm được lợi thế, thâm nhập và thao túng các công ty toàn cầu, giúp lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình hiện tại có đủ tự tin và không loại trừ khả năng bất ngờ tấn công phương Tây.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/trung-quoc/vien-cung-di-dcstq-dang-tran-day-tu-tin-se-tan-cong-xam-luoc-phuong-tay.html