TRITHUCVN's Podcast

Viên Cung Di: 3 sự kiện làm bùng nổ động lực tiêu diệt ĐCSTQ

April 07, 2021 William
TRITHUCVN's Podcast
Viên Cung Di: 3 sự kiện làm bùng nổ động lực tiêu diệt ĐCSTQ
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Viên Cung Di: 3 sự kiện làm bùng nổ động lực tiêu diệt ĐCSTQ
Apr 07, 2021
William

Tình hình ở Hồng Kông hiện nay chưa phải đã là tồi tệ nhất, thậm chí còn có thể tồi tệ hơn. Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc ĐCSTQ đã sửa đổi phương thức bầu cử của Hồng Kông, nhằm loại bỏ hoàn toàn các nhà dân chủ. Ngoài ra, ngày 1/4, 7 nhà dân chủ đã bị kết tội, trong đó có ông Lý Trụ Minh (Martin Lee) – Chủ tịch sáng lập Đảng Dân chủ, 82 tuổi và ông Lê Trí Anh (Jimmy Lai) người sáng lập Next Digital.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/trung-quoc/vien-cung-di-3-su-kien-lam-bung-no-dong-luc-tieu-diet-dcstq.html

Show Notes

Tình hình ở Hồng Kông hiện nay chưa phải đã là tồi tệ nhất, thậm chí còn có thể tồi tệ hơn. Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc ĐCSTQ đã sửa đổi phương thức bầu cử của Hồng Kông, nhằm loại bỏ hoàn toàn các nhà dân chủ. Ngoài ra, ngày 1/4, 7 nhà dân chủ đã bị kết tội, trong đó có ông Lý Trụ Minh (Martin Lee) – Chủ tịch sáng lập Đảng Dân chủ, 82 tuổi và ông Lê Trí Anh (Jimmy Lai) người sáng lập Next Digital.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/trung-quoc/vien-cung-di-3-su-kien-lam-bung-no-dong-luc-tieu-diet-dcstq.html