TRITHUCVN's Podcast

Im lặng, sức mạnh hay sự lạnh lùng?

April 06, 2021 William
TRITHUCVN's Podcast
Im lặng, sức mạnh hay sự lạnh lùng?
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Im lặng, sức mạnh hay sự lạnh lùng?
Apr 06, 2021
William

Im lặng thực sự có sức mạnh vĩ đại, xua đi hận thù, bất bình, oán hận. Người xưa nói, “im lặng là vàng”. Tuy nhiên im lặng cũng có thể là tiếp tay cho tội ác, thừa nhận cái ác, khiến người tốt phải chịu khổ. Vậy chúng ta nên im lặng như thế nào?

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/im-lang-suc-manh-hay-su-lanh-lung.html?fbclid=IwAR0FYJuYedHh-6tNHhwTan7T2GeOPzu0pNycXZCZkjxeei-GUfz99j-kGVg

Show Notes

Im lặng thực sự có sức mạnh vĩ đại, xua đi hận thù, bất bình, oán hận. Người xưa nói, “im lặng là vàng”. Tuy nhiên im lặng cũng có thể là tiếp tay cho tội ác, thừa nhận cái ác, khiến người tốt phải chịu khổ. Vậy chúng ta nên im lặng như thế nào?

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/im-lang-suc-manh-hay-su-lanh-lung.html?fbclid=IwAR0FYJuYedHh-6tNHhwTan7T2GeOPzu0pNycXZCZkjxeei-GUfz99j-kGVg