TRITHUCVN's Podcast

ĐCSTQ dùng Myanmar làm liều thuốc thử chính quyền mới của Mỹ

April 02, 2021 William
TRITHUCVN's Podcast
ĐCSTQ dùng Myanmar làm liều thuốc thử chính quyền mới của Mỹ
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
ĐCSTQ dùng Myanmar làm liều thuốc thử chính quyền mới của Mỹ
Apr 02, 2021
William

Sau khi đảo chính giành quyền lực bất hợp pháp, chính quyền quân sự Myanmar ngày càng điên cuồng giết hại người dân. Tuy vậy cho đến nay, các biện pháp của phương Tây mà đứng đầu là Mỹ chưa cho thấy hiệu quả gì. Thực chất Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang lợi dụng Myanmar làm thuốc thử ngoại giao chính quyền mới của Mỹ.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/blog/dcstq-dung-myanmar-lam-lieu-thuoc-thu-chinh-quyen-moi-cua-my.html

Show Notes

Sau khi đảo chính giành quyền lực bất hợp pháp, chính quyền quân sự Myanmar ngày càng điên cuồng giết hại người dân. Tuy vậy cho đến nay, các biện pháp của phương Tây mà đứng đầu là Mỹ chưa cho thấy hiệu quả gì. Thực chất Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang lợi dụng Myanmar làm thuốc thử ngoại giao chính quyền mới của Mỹ.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/blog/dcstq-dung-myanmar-lam-lieu-thuoc-thu-chinh-quyen-moi-cua-my.html