TRITHUCVN's Podcast

Đông Phương: Canh bạc lớn của ông Biden

March 31, 2021 William
TRITHUCVN's Podcast
Đông Phương: Canh bạc lớn của ông Biden
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Đông Phương: Canh bạc lớn của ông Biden
Mar 31, 2021
William

Việc đầu tiên ông Biden làm sau khi nhậm chức là thông qua dự luật cứu trợ kinh tế 1.900 tỷ USD, dự luật được thông qua trong bối cảnh không được các nghị sĩ Đảng Cộng hòa ủng hộ. Trong lịch sử cận đại của Mỹ, chỉ có Tổng thống Reagan vừa mới nhậm chức đã thông qua dự luật với khoản tiền khổng lồ. Năm 1981, chính quyền Reagan đồng thời sử dụng cả hai phương pháp tiếp cận, một mặt giảm thuế mạnh, một mặt khác là tăng mạnh chi phí quân sự, khi đó được mọi người gọi là một canh bạc lớn, phóng viên Laurence Barrett đã viết một cuốn sách có tựa đề “Đánh bạc với lịch sử” (Gambling With History). Cách làm của ông Reagan không những phá vỡ quan niệm kinh tế và chính trị thông thường, mà cũng thay đổi hướng đi tương lai của Mỹ. Hiện giờ ông Biden cũng thế, dự luật cứu trợ kinh tế gần 2000 tỷ USD cho đến hàng loạt các đề nghị chính sách khác tiếp theo, không chỉ đơn nhất để đối phó với dịch bệnh mà là muốn xé nát và dệt lại từ đầu cấu trúc cơ bản nhất của xã hội.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/the-gioi/dong-phuong-canh-bac-lon-cua-ong-biden.html

Show Notes

Việc đầu tiên ông Biden làm sau khi nhậm chức là thông qua dự luật cứu trợ kinh tế 1.900 tỷ USD, dự luật được thông qua trong bối cảnh không được các nghị sĩ Đảng Cộng hòa ủng hộ. Trong lịch sử cận đại của Mỹ, chỉ có Tổng thống Reagan vừa mới nhậm chức đã thông qua dự luật với khoản tiền khổng lồ. Năm 1981, chính quyền Reagan đồng thời sử dụng cả hai phương pháp tiếp cận, một mặt giảm thuế mạnh, một mặt khác là tăng mạnh chi phí quân sự, khi đó được mọi người gọi là một canh bạc lớn, phóng viên Laurence Barrett đã viết một cuốn sách có tựa đề “Đánh bạc với lịch sử” (Gambling With History). Cách làm của ông Reagan không những phá vỡ quan niệm kinh tế và chính trị thông thường, mà cũng thay đổi hướng đi tương lai của Mỹ. Hiện giờ ông Biden cũng thế, dự luật cứu trợ kinh tế gần 2000 tỷ USD cho đến hàng loạt các đề nghị chính sách khác tiếp theo, không chỉ đơn nhất để đối phó với dịch bệnh mà là muốn xé nát và dệt lại từ đầu cấu trúc cơ bản nhất của xã hội.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/the-gioi/dong-phuong-canh-bac-lon-cua-ong-biden.html