TRITHUCVN's Podcast

6 phép tắc nhất định phải dạy con trước 10 tuổi

October 15, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
6 phép tắc nhất định phải dạy con trước 10 tuổi
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
6 phép tắc nhất định phải dạy con trước 10 tuổi
Oct 15, 2020
William

Hành vi của trẻ là do cha mẹ giáo dục mà nên. Vậy người làm cha mẹ chúng ta cần dạy con như thế nào mới có thể dẫn dắt chúng theo con đường đúng đắn nhất?

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/doi-song/6-phep-tac-nhat-dinh-phai-day-con-truoc-10-tuoi.html

Show Notes

Hành vi của trẻ là do cha mẹ giáo dục mà nên. Vậy người làm cha mẹ chúng ta cần dạy con như thế nào mới có thể dẫn dắt chúng theo con đường đúng đắn nhất?

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/doi-song/6-phep-tac-nhat-dinh-phai-day-con-truoc-10-tuoi.html