TRITHUCVN's Podcast

Không có cái gọi là “thái độ trung lập” giữa thiện và ác

October 14, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Không có cái gọi là “thái độ trung lập” giữa thiện và ác
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Không có cái gọi là “thái độ trung lập” giữa thiện và ác
Oct 14, 2020
William

Khi nhân loại thờ ơ trước những hành vi vô đạo đức hay mang tính phá hoại để tỏ “thái độ trung lập” thì rốt cuộc sẽ chẳng có ai được an toàn. Những bài học lịch sử về việc này không phải là ít.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/khong-co-cai-goi-la-thai-do-trung-lap-giua-thien-va-ac.html

Show Notes

Khi nhân loại thờ ơ trước những hành vi vô đạo đức hay mang tính phá hoại để tỏ “thái độ trung lập” thì rốt cuộc sẽ chẳng có ai được an toàn. Những bài học lịch sử về việc này không phải là ít.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/khong-co-cai-goi-la-thai-do-trung-lap-giua-thien-va-ac.html