TRITHUCVN's Podcast

TT Trump bị virus tấn công: Phiên bản mới của sự kiện 11/9

October 13, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
TT Trump bị virus tấn công: Phiên bản mới của sự kiện 11/9
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
TT Trump bị virus tấn công: Phiên bản mới của sự kiện 11/9
Oct 13, 2020
William

Theo thông báo mới nhất của các bác sĩ, trong hơn 24 giờ sau khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã không tái xuất hiện các triệu chứng, xét nghiệm máu cho nhiều kháng thể hơn. Sự hồi phục thần kỳ của ông quả thật khiến cả thế giới kinh ngạc. Tại sao việc TT Trump bị nhiễm virus Trung Cộng (virus viêm phổi Vũ Hán, COVID-19) lại ảnh hưởng đến mọi người trên toàn thế giới nói chung và người dân Hoa Kỳ nói riêng đến vậy?

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/the-gioi/tt-trump-bi-virus-trung-cong-tan-cong-phien-ban-moi-cua-su-kien-11-9.html

Show Notes

Theo thông báo mới nhất của các bác sĩ, trong hơn 24 giờ sau khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã không tái xuất hiện các triệu chứng, xét nghiệm máu cho nhiều kháng thể hơn. Sự hồi phục thần kỳ của ông quả thật khiến cả thế giới kinh ngạc. Tại sao việc TT Trump bị nhiễm virus Trung Cộng (virus viêm phổi Vũ Hán, COVID-19) lại ảnh hưởng đến mọi người trên toàn thế giới nói chung và người dân Hoa Kỳ nói riêng đến vậy?

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/the-gioi/tt-trump-bi-virus-trung-cong-tan-cong-phien-ban-moi-cua-su-kien-11-9.html