TRITHUCVN's Podcast

“Cuộc chiến phá thai” trong cuộc Tổng tuyển cử ở Hoa Kỳ

October 10, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
“Cuộc chiến phá thai” trong cuộc Tổng tuyển cử ở Hoa Kỳ
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
“Cuộc chiến phá thai” trong cuộc Tổng tuyển cử ở Hoa Kỳ
Oct 10, 2020
William

Ngày 3/11, ngày bầu cử Hoa Kỳ bước vào ngày đếm ngược thứ 27. “Phá thai” luôn là chủ đề nóng trong các cuộc tranh cử trước đây. Cuộc bầu cử lần này cũng không ngoại lệ.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/the-gioi/cuoc-chien-pha-thai-trong-cuoc-tong-tuyen-cu-o-hoa-ky.html

Show Notes

Ngày 3/11, ngày bầu cử Hoa Kỳ bước vào ngày đếm ngược thứ 27. “Phá thai” luôn là chủ đề nóng trong các cuộc tranh cử trước đây. Cuộc bầu cử lần này cũng không ngoại lệ.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/the-gioi/cuoc-chien-pha-thai-trong-cuoc-tong-tuyen-cu-o-hoa-ky.html