TRITHUCVN's Podcast

4 điều cha mẹ làm gây tổn hại lòng tự tôn của trẻ

October 07, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
4 điều cha mẹ làm gây tổn hại lòng tự tôn của trẻ
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
4 điều cha mẹ làm gây tổn hại lòng tự tôn của trẻ
Oct 07, 2020
William

Hằng ngày chúng ta vẫn được học cách tôn trọng người khác nhưng ít ai dạy chúng ta rằng, chính ta cũng cần phải tôn trọng bản thân mình. Người ta gọi đó là lòng tự tôn (self-esteem), và dĩ nhiên, không phải là tự cao.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/doi-song/4-dieu-cha-me-lam-gay-ton-hai-long-tu-ton-cua-tre.html

Show Notes

Hằng ngày chúng ta vẫn được học cách tôn trọng người khác nhưng ít ai dạy chúng ta rằng, chính ta cũng cần phải tôn trọng bản thân mình. Người ta gọi đó là lòng tự tôn (self-esteem), và dĩ nhiên, không phải là tự cao.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/doi-song/4-dieu-cha-me-lam-gay-ton-hai-long-tu-ton-cua-tre.html