TRITHUCVN's Podcast

Người càng nhiều dục vọng thì tâm càng loạn, tai họa càng nhiều

October 07, 2020 William
TRITHUCVN's Podcast
Người càng nhiều dục vọng thì tâm càng loạn, tai họa càng nhiều
Chapters
TRITHUCVN's Podcast
Người càng nhiều dục vọng thì tâm càng loạn, tai họa càng nhiều
Oct 07, 2020
William

Con người khi sinh ra, đến với thế gian này, đều là trần truồng, đều không mang theo thứ gì hết. Hết thảy của cải vật chất mà chúng ta tích lũy trong đời lại đều là vật ngoại thân, khi chết chẳng mang theo đi. Đối diện với sinh tử, con người chỉ là những hạt bụi. Thế nhưng trên đường đời người ta vẫn thường bị rất nhiều cám dỗ hấp dẫn, bị rất nhiều dục vọng lay động. Trong xã hội hiện đại này, rất nhiều người còn xem dục vọng là bản năng của con người, là động lực sống đến nỗi miệt mài theo đuổi…

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/nguoi-cang-nhieu-duc-vong-thi-tam-cang-loan-tai-hoa-cang-nhieu.html

Show Notes

Con người khi sinh ra, đến với thế gian này, đều là trần truồng, đều không mang theo thứ gì hết. Hết thảy của cải vật chất mà chúng ta tích lũy trong đời lại đều là vật ngoại thân, khi chết chẳng mang theo đi. Đối diện với sinh tử, con người chỉ là những hạt bụi. Thế nhưng trên đường đời người ta vẫn thường bị rất nhiều cám dỗ hấp dẫn, bị rất nhiều dục vọng lay động. Trong xã hội hiện đại này, rất nhiều người còn xem dục vọng là bản năng của con người, là động lực sống đến nỗi miệt mài theo đuổi…

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/nguoi-cang-nhieu-duc-vong-thi-tam-cang-loan-tai-hoa-cang-nhieu.html